Klára Vaňková

Bachelor's thesis

Marketingový akční plán pro podnik vstupující na trh dopravních služeb

Marketing action plan for a company entering the market of transport services
Abstract:
Předmětem bakalářské práce je sestavení marketingového akčního plánu společnosti, která vstupuje na trh dopravních služeb. Mým cílem bude navrhnout konkrétní kroky vedoucí k tomu, aby se společnost dostala do povědomí zákazníků. Teoretickou část si rozdělím do několika kapitol, ve kterých stručně charakterizuji základní marketingové pojmy a nástroje. V praktické část představím společnost Bohemian …more
Abstract:
The subject of bachelor thesis is the establishment of a marketing action plan for the company entering the transport services market. My goal will be to propose the concrete steps to introduce the company to the customers. I will divide the theoretical part into several chapters with briefly characteristics of the basic marketing concepts and tools. In practical part, I will introduce the company …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 5. 6. 2019
  • Supervisor: RNDr. Zuzana Wroblowská, Ph.D.
  • Reader: Ing. Helena Cetlová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS