Jitka VONDRÁKOVÁ

Bakalářská práce

Populační vývoj Jihočeského kraje na mikroregionální úrovni

The population development of the South Bohemian region on microregional level
Anotace:
Bakalářská práce se věnuje analýze populačního vývoje na území Jihočeského kraje. Analyzovány jsou nejen základní demografické ukazatele, ale také ukazatele popisující migrační saldo. Nejprve je analyzován populační vývoj na úrovni celého Jihočeského kraje, následně je provedena analýza na úrovni mikroregionální. Výsledkem práce je porovnání a zhodnocení populačního vývoje v jednotlivých mikroregionech …více
Abstract:
This bachelor's thesis is analyzing population development in the area of South Bohemian region. Not only basic demographic indicators are analyzed, but also indicators describing net migration. Firstly there is analysis of population development in the whole area of Southern Bohemian region, secondly analysis on microregional level is made. Outcome of this thesis is comparison and evaluation of population …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 3. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: RNDr. Miloslav Šašek, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VONDRÁKOVÁ, Jitka. Populační vývoj Jihočeského kraje na mikroregionální úrovni. Ústí nad Labem, 2018. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická