Bc. Ondřej Kadlec

Bakalářská práce

Popis technického workflow Webarchivu NK ČR a užívaných nástrojů

Technical workflow of Webarchiv NK ČR and used tools
Anotace:
Práce se věnuje popisu pracovních postupů ve Webarchivu Národní knihovny a to včetně popisu softwarových nástrojů. Vztahy mezi jednotlivými procesy a nástroji jsou zachyceny vývojovými diagramy. Pozornost je také věnována srovnání Webarchivu s referenčním modelem OAIS a uvažuje nad možnými problémy zařazení archivních kopií českého internetu do úložiště dlouhodobé ochrany. Pro zasazení Webarchivu do …více
Abstract:
This thesis focuses on description of workflow in the Webarchiv department of Czech National Library including used software tools. Relations between processes and tools are visualized by flowchart diagrams. Thesis also compares Webarchiv and OAIS reference model, mentions possible issues of including archival copies of Czech internet into the long term preservation storage. Few foreign projects performing …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2020
  • Vedoucí: Mgr. Monika Holoubková
  • Oponent: PhDr. Martin Krčál, DiS.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta