Jan Smolík

Bakalářská práce

Bankovní produkty a služby pro živnostníky

Bank Products and Services for Tradesman
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá bankovními produkty a službami pro živnostníky. Teoretická část obsahuje vymezení bankovních produktů a služeb. Obsahem praktické části je analýza navrhovaných bankovních produktů vybranými bankami na základě potřeb fiktivního živnostníka. Vybranými bankami jsou Komerční banka, a.s., Československá obchodní banka, a.s., Česká spořitelna, a.s. a MONETA Money Bank, a.s …více
Abstract:
This bachelor thesis concerns banking products and services for tradesmen. The theoretical part contains the definition of banking products and services. The content of practical part is the analysis of the proposed banking products of selected banks based on the needs of a fictitious tradesman. The selected banks are Komerční banka, a.s., Československá obchodní banka, a.s., Česká spořitelna, a.s …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2020
  • Vedoucí: Ing. Olga Ortová Šeflová
  • Oponent: doc. Ing. Markéta Šumpíková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS