Bc. Jan MUSIL

Diplomová práce

Rozhodovací model pro sestavení optimálního herního týmu ve hře League of Legends

Decision-making model for optimal game team composition in the League of Legends game
Anotace:
Předmětem práce je vytvoření matematického modelu a na jeho základě dát doporučení při výběru vhodného šampiona v počítačové hře League of Legends. Část práce popisuje obtížné získávání dat z různých zdrojů a jejich následné zpracování. Model byl vytvořen v Excelu a MATLABu. V práci bylo využito statistického zpracování dat, testu proporcí, bonferroniho korekce, metody AGREPREF a vývojových diagramů …více
Abstract:
The object of this work is creation of a mathematical model for recommendation of suitable choice of a champion in the PC game League of Legends. Part of this work describes the difficulty of obtaining data from various sources and their subsequent processing. The model was created with Excel and MATLAB software. In the work was used statistical data processing, proportion test, bonferroni correction …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 12. 2016

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Mgr. Iveta Bebčáková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MUSIL, Jan. Rozhodovací model pro sestavení optimálního herního týmu ve hře League of Legends. Olomouc, 2016. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Přírodovědecká fakulta

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Aplikovaná matematika / Aplikace matematiky v ekonomii

 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses xff94v xff94v/2
20. 12. 2016
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
20. 12. 2016
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.