Bc. Andrea Szászová

Bakalářská práce

Možnosti využitia Facebooku a guerillového marketingu v Knižnici Antona Bernoláka v Nových Zámkoch

Possibilities of the Use of Facebook and Guerrilla Marketing in Anton Bernolák Library in Nové Zámky
Abstract:
The bachelor thesis deals with internet marketing and its use in library. The work is divided into two parts. The first theoretical part is devoted to internet marketing in general and a separate section of this chapter deals with the social network site Facebook and guerrilla marketing. The practical part of the thesis deals with mapping of the marketing in the Anton Bernolák Library. In the next …více
Abstract:
Bakalárska práca sa venuje internetovému marketingu a jeho využitiu v knižnici. Práca je rozdelená na dve časti. Prvá teoretická časť je venovaná internetovému marketingu všeobecne a samostatná časť tejto kapitoly je venovaná sociálnej sieti Facebook a guerillovému marketingu. V praktickej časti sa práca zaoberá zmapovaním marketingu v Knižnici Antona Bernoláka. Následne je tu popísané využitie Facebooku …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 8. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 9. 2013
  • Vedoucí: PhDr. Martin Krčál, DiS.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Informační studia a knihovnictví / Informační studia a knihovnictví