Theses 

Řešení dílčí logistické činnosti při zavážení montážních linek ve vybrané firmě – Michaela GROSSMANNOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

Zpět na vyhledávání

Michaela GROSSMANNOVÁ

Bachelor's thesis

Řešení dílčí logistické činnosti při zavážení montážních linek ve vybrané firmě

Solution the partial logistics activities during supplying of assembly lines in the selected company

Anotácia: Bakalářská práce se zabývá vnitropodnikovou logistikou podniku v automobilovém průmyslu, konkrétně se zaměřuje na činnosti spojené se zavážením materiálu na montážní linky. Cílem bakalářské práce je zjistit aktuální délku zavážecích časů a identifikovat problémy související se zavážením materiálu na montážní linky a vytvoření návrhu na úpravu plánu zásobování, tj. zavážení montážních linek. Analýza je provedena za pomoci měření času při zavážení montážních linek a současně jsou zaznamenávány vyskytující se problémy. Před samotnou analýzou jsou vytvořeny dokumenty jako balící specifikace a plán nakládky vlakové soupravy. Data zjištěná při analýze jsou východiskem pro zpracování úpravu plánu zavážení montážních linek.

Abstract: Bachelor thesis deals with internal logistics the company in the automotive industry, specifically focusing on activities related to the supply of material to the assembly line. The aim of the bachelors essay examines the actual length of the supply times and identifies the problems related to transport material to the assembly line and create a proposal for adjustment plan to supply assembly lines. The analysis is performed by measuring the time at feeding assembly lines and is recorded simultaneously occurring problems. Before the analysis are created documents such as packing specifications, and loading plan trainset. Data obtained from parsing the basis for drafting the plan, the supply of assembly lines.

Kľúčové slová: Logistika, vnitropodniková logistika, milk run, mizushumashi, kanban, zavážení montážních linek, analýza činností při zavážení

Jazyk práce: Czech

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Ing. Alena Zábranská, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
https://portal.ujep.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=177013 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická

Jak správně citovat práci

GROSSMANNOVÁ, Michaela. Řešení dílčí logistické činnosti při zavážení montážních linek ve vybrané firmě. Ústí nad Labem, 2017. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická


Hore | Aktuálny dátum a čas: 21. 7. 2019 19:22, 29. (nepárny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz