Mgr. Kateřina Veselá

Diplomová práce

Ochrana spotřebitelů proti agresivním obchodním praktikám se zaměřením na podomní prodej

Consumer Protection against Aggressive Commercial Practices with Focus on Door to Door Sales
Anotace:
Diplomová práce se zabývá ochranou spotřebitelů proti agresivním obchodním praktikám se zaměřením na tyto praktiky při podomním prodeji. Problematika ochrany spotřebitele je rozebrána z pohledu práva na ochranu spotřebitele, práva proti nekalé soutěži a trestního práva Jedním z cílů práce je rozbor soukromoprávních a veřejnoprávních prostředků, kterými se spotřebitelé mohou bránit proti agresivním …více
Abstract:
The diploma thesis deals with consumer protection against aggressive commercial practices with focus on door to door sales. The issue of consumer protection is analyzed from the perspective of consumer protection law, law against unfair comtetition and criminal law. One of the aims of this thesis is the analysis of private and public means by which consumers can defend against aggressive commercial …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2017
  • Vedoucí: JUDr. Eva Večerková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Monika Příkazská, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta