Ing. Juraj Strieženec

Bakalářská práce

Obchodní kupní smlouva v judikatuře českých a slovenských soudů

Purchase Contract and its Mirroring in Czech and Slovak Case Law
Anotace:
Práca sa zaoberá judikatúrov Najvyššieho súhu Českej a Slovenskej Republiky, v oblasti ustanovení týkajúcich sa kúpnej zmluvy. Práca je rozdelená na časti striktne podľa obchodného zákonníka a častí, ktoré sa dotýkajú kúpnej zmluvy. V jednotlivých častiach práce je následne porovnávaná judikatúra a sú vymedzené určité trendz, ktoré je možné badať z daných judikatúr.
Abstract:
This diploma paper is dealing with practice of the Supreme Court of the Czech and Slovak Republic, concerning purchase contract according to the Commercial code.This paper is structured according to parts of the Commercial code which are dealing with purchase contract. Outcome from this paper is the last part, the conclusion, where the practices are summarized and where conclusions according to development …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2008
  • Vedoucí: prof. JUDr. Josef Bejček, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta