Bc. Alena Zajícová

Bakalářská práce

Bede’s Biases and Favouritism in the Ecclesiastical History of the English People

Bede’s Biases and Favouritism in the Ecclesiastical History of the English People
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je najít evidenci náboženských předsudků Bedy Ctihodného v jeho kronice Církevní dějiny národa Anglů. Práce se bude soustředit na rozbor ztvárnění Edwina Northumbrijského, Oswalda Northumbrijského, Aidana z Lindisfarne, Gregoriánské misie do Kentu a správného data slavení Velikonoc.
Abstract:
The purpose of the thesis is to find evidence of Bede’s biases and favouritism in his chronicle Ecclesiastical History of the English People. The focus will be on analyses of portrayal of Edwin of Northumbria, Oswald of Northumbria, Aidan of Lindisfarne, Gregorian mission to Kent and the correct date of keeping of Easter.
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2020
  • Vedoucí: prof. Mgr. Milada Franková, CSc.
  • Oponent: Mgr. Jiří Lukl

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Anglický jazyk a literatura