Bc. Veronika Foltynová

Bakalářská práce

Právo, spor, mediace (právní a psychologické aspekty)

Law, Dispute, Mediation (Legal and Psychological Aspects)
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá charakteristikou alternativního řešení sporu obecně, jeho srovnáním se soudním řešením sporů, jakož i vysvětlením pojmu mediace. Text práce je členěn do dvou částí. První část teoreticko-doktriální je věnována charakteristice základních pojmů, které souvisí s alternativním řešením sporů, vymezení pojmu mediace a principů, které jsou pro mediaci charakteristické. Ve druhé …více
Abstract:
This thesis follows up the characteristic of alternative dispute resolution in general, its comparison with resolution of a litigation and also an explanation of the term mediation. The text of the thesis is divided into two parts. The first part which is theoretical and doctrinal is dedicated to a characteristic of basic terms that are relevant to alternative dispute resolution, definition of the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 9. 2015
  • Vedoucí: JUDr. Karin Brzobohatá, Ph.D.
  • Oponent: doc. JUDr. Mgr. Martin Škop, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta