Bc. Lucie VAŠUTOVÁ

Master's thesis

Chemické látky využívané v textilním průmyslu a jejich toxické účinky na živé organismy

Chemicals used in the textile industry and their toxic effects on living organisms
Abstract:
Diplomová práce se zabývá hodnocením toxicity chemických látek, používaných v textilním průmyslu, za pomoci ekotoxikologických biotestů. Teoretická část řeší problematiku znečišťování životního prostředí, zejména syntetickými barvivy, jakožto zástupci chemických látek používaných v textilním průmyslu. Jsou zde uvedeny hlavní skupiny akvatických biotestů. Hlavní pozornost je věnována zkoušce s luminiscenčními …more
Abstract:
The thesis deals with the evaluation of toxicity of chemical substances, which are used in textile industry with help of ecotoxicology biotests. Theoretical part solves the issue of air pollution, deal with synthetic dyes as the representatives of chemical substances used in textile industry. There are also mentioned the main groups of aquatic biotests. The attention is dedicated mainly to the test …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 22. 4. 2013
Accessible from:: 22. 4. 2013

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Hana Sezimová, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

VAŠUTOVÁ, Lucie. Chemické látky využívané v textilním průmyslu a jejich toxické účinky na živé organismy. Ostrava, 2013. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 22.4.2013

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 22. 4. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta