Bc. Lucie VAŠUTOVÁ

Master's thesis

Chemické látky využívané v textilním průmyslu a jejich toxické účinky na živé organismy

Chemicals used in the textile industry and their toxic effects on living organisms
Anotácia:
Diplomová práce se zabývá hodnocením toxicity chemických látek, používaných v textilním průmyslu, za pomoci ekotoxikologických biotestů. Teoretická část řeší problematiku znečišťování životního prostředí, zejména syntetickými barvivy, jakožto zástupci chemických látek používaných v textilním průmyslu. Jsou zde uvedeny hlavní skupiny akvatických biotestů. Hlavní pozornost je věnována zkoušce s luminiscenčními …viac
Abstract:
The thesis deals with the evaluation of toxicity of chemical substances, which are used in textile industry with help of ecotoxicology biotests. Theoretical part solves the issue of air pollution, deal with synthetic dyes as the representatives of chemical substances used in textile industry. There are also mentioned the main groups of aquatic biotests. The attention is dedicated mainly to the test …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2013
Zverejniť od: 22. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Mgr. Hana Sezimová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VAŠUTOVÁ, Lucie. Chemické látky využívané v textilním průmyslu a jejich toxické účinky na živé organismy. Ostrava, 2013. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 22.4.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 22. 4. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta