Bc. Dana Vondráková

Bakalářská práce

Postindustriální společnost a její vyústění

Outcome of postindustrial society
Anotace:
V této práci se budu zabývat třemi koncepcemi, které pojednávají o možných vyústěních naší západní společnosti. Konkrétně pojednám o teoriích F. Fukuyamy, S. Huntingtona a J. Taintera.
Abstract:
In this thesis, I will explore three conceptions of outcome of our western society. Specifically, I am going to deal with the theories of F. Fukuyama, S. Huntington and J. Tainter.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2014
  • Vedoucí: doc. PhDr. Ivana Holzbachová, CSc.
  • Oponent: prof. PhDr. Jan Zouhar, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta