Bc. Roman SOPPE

Diplomová práce

Struktura a stav hromadného bydlení a současné problémy malých bytových družstev a společenství vlastníků jednotek na území města Brna

Structure and condition of housing estates and contemporary problems of small housing cooperatives and homeowners associations in the City of Brno
Anotace:
Diplomová práce se zaměřuje na regenerace panelových bytových domů na území města Brna ve vztahu k jejich vlastnické struktuře. Dílčí část práce tvoří dotazníkové šetření, které odhaluje nejpalčivější problémy malých bytových družstev a společenství vlastníků do 50 členů. Hlavní oblast výzkumu představují panelová sídliště budovaná na území města Brna od 50. let 20. století. Jedná se o urbanistické …více
Abstract:
This thesis focuses on the regeneration of housing estates and prefabricated houses in the city of Brno in relation to their ownership structure. Partial part of the thesis describe the most pressing problems of small housing cooperatives and condominium associations up to 50 members during the administration and renewal of their houses. The main research area is represented by prefabricated housing …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 6. 2011
Zveřejnit od: 22. 6. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 8. 2011
  • Vedoucí: RNDr. Pavel Bednář, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SOPPE, Roman. Struktura a stav hromadného bydlení a současné problémy malých bytových družstev a společenství vlastníků jednotek na území města Brna. Ostrava, 2011. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 22.6.2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 22. 6. 2011 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Geografie / Geografie a regionální rozvoj