Bc. Denisa Kajánková

Master's thesis

Hornická činnost na Karvinsku a její environmentální a sociální dopady

Mining in the Karviná region and its environmental and social impact
Anotácia:
Tato diplomová práce zkoumá problematiku rozšiřování těžby černého uhlí v karvinské části Ostravsko-karvinského regionu. Důraz je kladen zejména na sociální a environmentální dopady těžby. Práce v první části popisuje historii hornictví v této oblasti a uvádí do kontextu také změny, které v jejím důsledku vznikly v charakteru osídlení a stavu životního prostředí. Těžiště práce představuje druhá část …viac
Abstract:
The diploma thesis studies the issue of expansion of hard coal mining in the Karviná part of the Ostrava-Karviná region. The emphasis is put on social and environmental impact of mining. The first part of the thesis describes history of mining in the area and puts into context changes in characteristics form of inhabitation and environment that happened due to mining. The second – and fundamental …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 12. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 1. 2011
  • Vedúci: Ing. Zbyněk Ulčák, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jan Dostalík, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií