Bc. Tomáš Györi

Diplomová práce

Návrh komunikace firmy ve vybrané kategorii služeb (Střední odborná škola ochrany osob a majetku)

Draft of communication strategy for company in selected service category (Secondary Technical School of protecting persons and property)
Anotace:
Diplomová práce se zabývá návrhem komunikační strategie pro výše uvedenou školní instituci, která poskytuje odborné vzdělání s maturitou bezpečnostně právního charakteru. Teoretická část diplomové práce se zabývá analýzou literárních zdrojů formou rešerše tuzemské i zahraniční odborné literatury. V analytické části práce je využito metod analýzy, a to v podobě analýzy kontextu komunikace školní instituce …více
Abstract:
The thesis deals with the draft of a communication strategy for the above-mentioned school institution, which provides education of the security-legal nature. The theoretical part of the thesis deals with the analysis of literary sources. The analytical part of the work uses methods of analysis, in the form of analysis of the context of communication, including SWOT analysis. Part of the analytical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: prof. Ing. Jaroslav Světlík, Ph.D.
  • Oponent: Michal Červinka, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným zaměstnancům ze všech zapojených škol
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola podnikání a práva, Vysoká škola podnikání a práva, a.s.