Bc. Nikola Kuníčková

Diplomová práce

Problematika močové katetrizace a její komplikace

Issue of urinary catheterization and its complications
Anotace:
Diplomová práce se zabývá problematikou močové katetrizace a jejich komplikací. Teoretická část předkládá obecné poznatky týkající se močových katétrů, indikací, nevhodného použití, ošetřovatelské péče o pacienta se zavedeným močovým katétrem a možných komplikací, jako je například infekce močových cest spojená s katetrizací, inkrustace či uretrální poranění. Empirická část zjišťuje znalosti respondentů …více
Abstract:
The thesis deals with the issue of urinary catheterization and its complications. The theoretical part is focused on general findings concern urinary catheters, indications, inappropriate use, nursing care of a patient with urinary catheter and complications such as catheter associated urinary tract infection, encrustation or urethral trauma. The empirical part finds out knowledge of respondents via …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2018
  • Vedoucí: doc. PhDr. Miroslava Kyasová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Zdeňka Knechtová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta