Bc. Bulgantamir Amartuvshin

Bakalářská práce

Využití nanovláken při biologickém čištění odpadních vod

The use of nanofibers in biological wastewater treatment
Anotace:
Práce se bude zabývat biologickým čištěním odpadních vod (zatížených především anilinem) za využití nanovlákenných struktur jako jednoho z moderních přístupů. Cílem práce bude ověření prostorového (3D) nanovlákenného nosiče biomasy (resp. kombinace textilní mikrostruktury a nanovláken) pro aplikace ve fluidním loži biologického reaktoru. Student bude pod dohledem provozovat laboratorní model biofilmového …více
Abstract:
The thesis deals with the biological wastewater treatment (mainly loaded with aniline) using the nanofiber structures as one of modern approaches. The goal of the thesis is to verifiy the spatial (3D) nanofiber biomass carrier (resp. a combination of textile microstructure and nanofibers) for application in a fluidized bed biological reactor. The student will operate a laboratory model biofilm reactor …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2016
  • Vedoucí: Ing. Tomáš Lederer, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Amartuvshin, Bulgantamir. Využití nanovláken při biologickém čištění odpadních vod. Liberec, 2016. bakalářská práce (Bc.). Technická univerzita v Liberci. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Technická univerzita v Liberci, Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN