Bc. et Bc. Klára Rozehnalová

Diplomová práce

Detekce onkogenních mutací u karcinomu děložního hrdla pomocí metody “High Resolution Melting” (HRM)

Detection of oncogenic mutations in cervical carcinoma using method “High Resolution Melting” (HRM)
Anotace:
Karcinom děložního hrdla je celosvětově třetím nejrozšířenějším nádorovým onemocněním u žen. Hlavním rizikovým faktorem rozvoje cervikálního karcinomu je infekce vysoce rizikovými lidskými papilomaviry. Na vzniku karcinomu mají ovšem podíl i další faktory, mezi které patří i četné genetické změny, jako jsou chromozomové aberace, epigenetické modifikace či genové mutace. Cílem této diplomové práce bylo …více
Abstract:
Cervical cancer is the third most frequent cancer among women worldwide. The major risk factor for the development of cervical carcinoma is infection with high-risk human papillomaviruses. However, there are also some other factors contributing to the etiology of carcinoma, including numerous genetic changes such as chromosomal aberrations, epigenetic modifications or gene mutations. The aim of this …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2018
  • Vedoucí: doc. RNDr. Petr Kuglík, CSc.
  • Oponent: prof. RNDr. Jana Šmardová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Biologie / Lékařská genetika a molekulární diagnostika pro odborné pracovníky v laboratorních metodách

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.