Ing. Jakub Kopal

Diplomová práce

Memory circuits analysis by deep brain electrodes and complex continuous wavelet analysis

Analýza funkce paměťových okruhů pomocí zanořených elektrod komplexní kontinuální wavelet koherencí
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2016

Obhajoba závěrečné práce

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu

Vysoká škola chemicko-technologická

Fakulta chemicko-inženýrská

Magisterský studijní program / obor:
Aplikovaná inženýrská informatika

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.