Bc. Tereza Kempová

Bakalářská práce

Klamavé obchodní praktiky

Misleading commercial practices
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá klamavými obchodními praktikami. Spotřebitel při svém jednání s dodavatelem či podnikatelem může být ohrožen nekalým jednáním jmenovaných, které vede k poškození spotřebitele. První část mé práce se zabývá teorií. Z textů právních předpisů a knižních zdrojů jsem se blíže podívala na definice základních pojmů a také na možnosti ochrany spotřebitele. Ve druhé, praktické …více
Abstract:
This bachelor's thesis deals with misleading commercial practices. Customers dealing with suppliers or businessmen can be deceived by these and can be endangered. The first part of my thesis deals with theory. I took a closer look on legal definitions of basic terms and I also dealt with different ways of customers' protection. In the second part of this work I focused on specific forms of misleading …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 12. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 1. 2015
  • Vedoucí: JUDr. Eva Večerková, Ph.D.
  • Oponent: doc. JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Právní specializace / Právo a podnikání