Bc. Magdalena Výmolová

Bakalářská práce

Vocabulary Enhancement through Watching Korean TV Series with English Subtitles

Vocabulary Enhancement through Watching Korean TV Series with English Subtitles
Anotace:
Tato bakalářská práce zkoumá, zda se dá sledování korejských seriálů s anglickými titulky považovat za efektivní strategii učení k obohacení slovní zásoby. Teoretická část je zaměřena na vysvětlení konceptu strategií učení, specifických strategií učení se slovní zásoby, vnějších faktorů ovlivňujících studium druhého jazyka a základních informací o korejských seriálech. V empirické části je popsána …více
Abstract:
This thesis investigates whether watching Korean dramas with English subtitles could be considered an effective learning strategy for vocabulary enhancement. The first part provides a theoretical background which focuses on the explanation of the concept of learning strategies, specific vocabulary learning strategies, external factors affecting second language learning and general background to Korean …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 12. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 2. 2019
  • Vedoucí: PhDr. Simona Kalová
  • Oponent: Mgr. Maria Šimková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta