Bc. Magdalena Výmolová

Bachelor's thesis

Vocabulary Enhancement through Watching Korean TV Series with English Subtitles

Vocabulary Enhancement through Watching Korean TV Series with English Subtitles
Abstract:
Tato bakalářská práce zkoumá, zda se dá sledování korejských seriálů s anglickými titulky považovat za efektivní strategii učení k obohacení slovní zásoby. Teoretická část je zaměřena na vysvětlení konceptu strategií učení, specifických strategií učení se slovní zásoby, vnějších faktorů ovlivňujících studium druhého jazyka a základních informací o korejských seriálech. V empirické části je popsána …more
Abstract:
This thesis investigates whether watching Korean dramas with English subtitles could be considered an effective learning strategy for vocabulary enhancement. The first part provides a theoretical background which focuses on the explanation of the concept of learning strategies, specific vocabulary learning strategies, external factors affecting second language learning and general background to Korean …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 19. 12. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 1. 2. 2019
  • Supervisor: PhDr. Simona Kalová
  • Reader: Mgr. Maria Šimková

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta