Bc. Kamil Gregor

Diplomová práce

Volební chování společenských skupin v meziválečném Československu: ekologická inference

Electoral behaviour of social groups in interwar Czechoslovakia: ecological inference
Anotace:
Práce testuje platnost teorie Gregory M. Luebberta o příčinách přechodů od demokracie k totalitarismu a autoritářství v meziválečné Evropě na případě Československa. Podle teorie byl výsledný typ politického režimu v zemích meziválečné Evropy důsledkem dlouhodobé spolupráce politických stran, jejichž voličská základna byla odrazem určité aliance společenských skupin. Pomocí hierarchického bayesovského …více
Abstract:
The thesis tests the validity of the theory of Gregory M. Luebbert about the causes of transitions from democracy to totalitarianism and authoritarianism in interwar Europe in the case of Czechoslovakia. According to the theory, the resulting type of political regime in the countries of the interwar Europe was the result of a long-term cooperation of political parties whose electoral base was a reflection …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 1. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 1. 2012
  • Vedoucí: doc. PhDr. Roman Chytilek, Ph.D.
  • Oponent: prof. PhDr. Maxmilián Strmiska, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Magisterský studijní program / obor:
Politologie / Politologie

Práce na příbuzné téma