Bc. Anežka Černochová

Bakalářská práce

Der Islam im Diskurs zur Einwanderungspolitik Deutschlands

Islam in the discourse of German immigration politics
Abstract:
This bachelor thesis deals with the Islam in the political discourse in Germany. German politicians and their statements oriented on the Muslim women's headscarves are the basis of this thesis and by these statements is illustrated the perception of the Islam in this country. The aim of this thesis is to answer the question, how this perception changed between 1998 and 2015. Between these years there …více
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá islámem v německém politickém diskurzu. Na příkladu výroků německých politiků k šátku okolo hlavy u muslimských žen je ilustrováno vnímání islámu v této zemi. Cílem této práce je zodpovědět otázku, jak se změnilo vnímání islámu mezi lety 1998 a 2015, kdy v Německu probíhala diskuze o tom, zda má být nošení tohoto šátku ženám ve státní správě povoleno či zakázáno. Teoretická …více
 
 
Jazyk práce: němčina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2016
  • Vedoucí: M.A. Klaus Otto Schnelzer
  • Oponent: PhDr. Anna Marie Halasová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta