Bc. Monika Dolejšová

Diplomová práce

FILOSOFIE A NÁBOŽENSTVÍ V ČESKÉM MYŠLENÍ (T. G. MASARYK, E. RÁDL, B. KOMÁRKOVÁ, J. PATOČKA) FILOSOFIE A NÁBOŽENSTVÍ V ČESKÉM MYŠLENÍ (T. G. MASARYK, E. RÁDL, B. KOMÁRKOVÁ, J. PATOČKA)

PHILOSOPHY AND RELIGION IN CZECH THOUGHT (T. G. MASARYK, E. RÁDL, B. KOMÁRKOVÁ, J. PATOČKA)
Anotace:
Souhrn Obsahem diplomové práce je vymezení a reflexe filosofie a náboženství u konkrétních myslitelů 20. století. T. G. Masaryk pohlížen na náboženství jako na vztah osobně žité víry k Bohu. Masaryk se zabýval vztahem moderního člověka k náboženství, protože se domníval, že je nespokojen se starým tradičním náboženstvím, které bylo již překonané a byla potřeba hledat nové, pokrokové náboženství, které …více
Abstract:
Summary Diploma thesis is dealing with the reflection and definition of philosophy and religion of 20th century thinkers. T. G. Masaryk reflects on religion as a relation of personally lived faith in God. Masaryk dealt with relationship of modern man and religion. He assumed that modern man is not satisfied with old traditional religion, which was obsolete and there was a need for finding new progressive …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 9. 2010
  • Vedoucí: doc. PhDr. Aleš Prázný, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Dolejšová, Monika. FILOSOFIE A NÁBOŽENSTVÍ V ČESKÉM MYŠLENÍ (T. G. MASARYK, E. RÁDL, B. KOMÁRKOVÁ, J. PATOČKA) FILOSOFIE A NÁBOŽENSTVÍ V ČESKÉM MYŠLENÍ (T. G. MASARYK, E. RÁDL, B. KOMÁRKOVÁ, J. PATOČKA) . Pardubice, 2010. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická

Univerzita Pardubice

Fakulta filozofická

Magisterský studijní program / obor:
Filozofie / Religionistika

Práce na příbuzné téma