Bc. Petra Půlpánová

Diplomová práce

Psychoterapie deprese v České republice: Komparace odborné literatury a praxe v psychiatrických léčebnách a na psychiatrických odděleních nemocnic

The psychotherapy of depression in Czech Republic: The comparation of literature and practice
Anotace:
Cílem práce je poskytnout systematický přehled odborné literatury týkající se psychoterapie deprese a porovnat terapii deprese, jak je popisována v odborné literatuře a jak je u nás prováděna v praxi. Pozornost je věnována možným shodám a rozdílům v přístupu k terapii deprese. Hlavní náplní teoretické části je popis jednotlivých psychoterapeutických směrů, které se depresi věnují (kognitivně-behaviorální …více
Abstract:
The aim of this study is to create a systematic review of the expert literature concerning the psychotherapy of depression and to compare it with practical psychotherapy of depression. I focus on the consensus and differences concerning the psychotherapeutic approach to depression. The first part consists of the description of the approaches (cognitive-bevioral therapy, interpersonal therapy, psychodynamic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 12. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 1. 2010
  • Vedoucí: prof. PhDr. Zbyněk Vybíral, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií