Lucie KASLOVÁ

Bakalářská práce

Analýza trhu pro vybraný segment cestovního ruchu v České republice

Market analysis for selected tourism segment in the Czech Republic
Anotace:
Bakalářská práce popisuje problematiku LGBT segmentu v cestovním ruchu, definuje pojmy související s LGBT komunitou, popisuje eventy a mezinárodní i české LGBT organizace. Cílem této práce je analyzovat specifické požadavky LGBT segmentu cestovního ruchu na cílovou destinaci, porovnat je s nabízenými službami České republiky a na základě toho odhalit, zda je Česká republika vnímána jako vhodná gay …více
Abstract:
The bachelor thesis describes the issues of the LGBT segment in tourism, defines terms related to the LGBT community, describes events and international and Czech LGBT organizations. The objective of this thesis is to analyze the requirements of the LGBT segment of tourism for destinations, compare them with the services offered by the Czech Republic and based on that to reveal whether the Czech Republic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Hana Ovesleová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KASLOVÁ, Lucie. Analýza trhu pro vybraný segment cestovního ruchu v České republice. Plzeň, 2020. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta ekonomická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta ekonomická

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Management obchodních činností