Petr Kratochvíl

Bachelor's thesis

Zdravé a udržitelné veřejné finance v eurozóně ve vztahu k závazku ČR přijmout euro

Sound and Sustainable Public Finances in Euro Area in Light of the Commitment of the Czech Republic to Join Euro Area
Abstract:
Předmětem bakalářské práce „Zdravé a udržitelné veřejné finance v eurozóně vzhledem k závazku ČR přijmout euro“ je posouzení aktuálnosti závazku České republiky přijmout euro, vzhledem ke stavu veřejných financí v eurozóně. Práce je rozdělena do čtyř částí. První část, sloužící jako teoretická část, je věnována právnímu aspektu zkoumané problematiky a dochází v ní k právnímu vymezení maastrichtských …more
Abstract:
Bachelor thesis „Sound and Sustainable Public Finances in the Euro Area in Light of the Commitment of the Czech Republic to join the Euro Area“ aims to assess actuality of the commitment of the Czech Republic to join the euro area based on the state of public finances in the euro area. The thesis is split into four parts. The first part, serving as a theoretical basis for the thesis, focuses on the …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 8. 5. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 17. 6. 2020
  • Supervisor: JUDr. Johan Schweigl, Ph.D.
  • Reader: doc. Ing. Jiří Blažek, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta