Jarmila BŮCHOVÁ

Bakalářská práce

Návrh technologie bazénu pro kojenecké plavání

Project of technology for indoor baby swimming pool
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá návrhem vhodné technologie desinfekce, recirkulace a filtrace vody bazénu pro kojenecké plavání v objektu RADKA o.s. v Kadani. Návrh čerpadla, ohřívače vody, dimenze akumulační jímky, potrubí i filtru jsou podloženy propočty průtoků vody, stanovením hydraulických ztrát a rychlosti přečerpání celkového objemu bazénové vody. Základní technologie chemické úpravy vody pomocí …více
Abstract:
The thesis suggests some convenient technologies of water desinfection, recirculation and filtration in a swimming pool intended for baby swiming in RADKA non-profit organisation. The suggestions of pump, water heater, proportions of accumulation tank, pipes and filter are based on calculations of water flow rate, hydraulic loss and pumping speed according to the swimming pool water volume. The elementary …více
 

Klíčová slova

bazén čerpadlo desinfekce filtrace
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 5. 2012
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Blanka Skočilasová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BŮCHOVÁ, Jarmila. Návrh technologie bazénu pro kojenecké plavání. Chomutov, 2012. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta výrobních technologií a managementu

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta výrobních technologií a managementu

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Fakulta výrobních technologií a managementu

Bakalářský studijní program / obor:
Strojírenská technologie / Řízení výroby