Jarmila BŮCHOVÁ

Bachelor's thesis

Návrh technologie bazénu pro kojenecké plavání

Project of technology for indoor baby swimming pool
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá návrhem vhodné technologie desinfekce, recirkulace a filtrace vody bazénu pro kojenecké plavání v objektu RADKA o.s. v Kadani. Návrh čerpadla, ohřívače vody, dimenze akumulační jímky, potrubí i filtru jsou podloženy propočty průtoků vody, stanovením hydraulických ztrát a rychlosti přečerpání celkového objemu bazénové vody. Základní technologie chemické úpravy vody pomocí …more
Abstract:
The thesis suggests some convenient technologies of water desinfection, recirculation and filtration in a swimming pool intended for baby swiming in RADKA non-profit organisation. The suggestions of pump, water heater, proportions of accumulation tank, pipes and filter are based on calculations of water flow rate, hydraulic loss and pumping speed according to the swimming pool water volume. The elementary …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 24. 5. 2012
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Blanka Skočilasová

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

BŮCHOVÁ, Jarmila. Návrh technologie bazénu pro kojenecké plavání. Chomutov, 2012. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta výrobních technologií a managementu

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta výrobních technologií a managementu

JAN EVANGELISTA PURKYNĚ UNIVERSITY IN ÚSTÍ NAD LABEM

Faculty of Production Technology and Management

Bachelor programme / field:
Engineering Technology / Production Management