Bc. Tereza Pantůčková

Master's thesis

Zvuk jako aktér - moc a organizace v prostoru nákupního centra

Sound as actor - power and organisaion of space in a shopping mall
Abstract:
Práce se zabývá zvukem jako materiálním aspektem prostoru, který přenáší a generuje kulturní významy. Reaguje na vizuálně zaměřené tendence vnímání jak v běžném životě, tak i u prací zabývajících se materialitou a její pozici ve společnosti, a obrací svou pozornost na přehlížené, až „neviditelné“ sluchové vjemy. Staví na konceptu soundscape R.M. Schafera, který se zabývá celostním zvukovým aspektem …more
Abstract:
This thesis deals with sound as the material apect of space, which transmits and generates cultural meanings. It responds to visually centered tendencies of perception, which are both in everyday life and materiality-based works, and it draws attention to the overlooked and sometimes even „invisible“ auditory sensations. It is based on the concept of soundscape by R.M. Schafer, which deals with the …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 6. 1. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 27. 1. 2016
  • Supervisor: Mgr. Pavel Pospěch, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Petr Fučík, PhD.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií