Mgr. Petra Klouparová

Bakalářská práce

Exkurz do historie a současnosti vinařství v Židlochovicích a Nosislavi

Discursion to the History and Presents Winegrowing in Židlochovice and Nosislav
Anotace:
Předmětem této bakalářské práce je zjistit, jaké postavení má v současné době vinařství v Židlochovicích a Nosislavi. Stěžejní část práce tvoří terenní výzkum mezi vinaři, který je podložen historickými fakty. Na základě interview se dozvídáme o jejich názorech na minulost, současnosti i budoucnost vinařství v Židlochovicích a Nosislavi. Pozornost je zde věnována také vinařským cyklistickým stezkám …více
Abstract:
The aim of this work is to analyse the position of winegrowing in Židlochovice and Nosislav in the present time. The fundamental part of work is made of the field research followed among the winegrowers, which is well-founded by the historical facts. On the basis of interview we can get to know their opinion on the foretime, presents and future of the winegrowing in Židlochovice and Nosislav. There …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 8. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 9. 2007
  • Vedoucí: doc. PhDr. Miroslav Válka, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Humanitní studia / Etnologie