Bc. Dagmar Dostálová

Diplomová práce

Hodnocení rozkladu různých typů rozložitelných plastů v laboratorních podmínkách kompostování

Evaluation of various types of degradable plastics degradation in the laboratory conditions of composting
Anotace:
Tato diplomová práce na téma "Hodnocení rozkladu různých typů rozložitelných plastů v laboratorních podmínkách kompostování" se v úvodu věnuje popisu biologicky rozložitelných plastů, jejich využití a také kritériím vztahujícím se k biopolymerům. Dále je zde popsán proces kompostování a možné technologie kompostování. Hlavní částí této práce je provedení experimentu dle normované metodiky, která se …více
Abstract:
This Master's thesis deals with a topic "Evaluation of various types of degradable plastics degradation in the laboratory conditions of composting". First part is devoted to the description of biodegradable plastics, its use and criteria relating to biopolymerms. There is also described the process of composting and composting technology possiblities. The main part of this work carries out an experiment …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Bc. Ing. Dana Adamcová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta