MgA. Adam Mašura

Diplomová práce

abs.role „Alchonon“ /in: Isaac Bashevis Singer, Antonín Přidal: Tajbele a její démon, Studio Marta/

Graduation role „Alchonon“ /in: Isaac Bashevis Singer, Antonín Přidal: Tajbele a její démon, Studio Marta/
Anotace:
Reflexe absolventského výkonu je členěna na dvě hlavní části. První část se věnuje procesu zkoušení a druhá část se zaměřuje na práci na postavě.
Abstract:
The reflexion of graduate’s role is divided into two main parts. The first part describes the process of rehearsing the play and the second part describes the work on the character.
 

Klíčová slova

character body voice crisis
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 6. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2016
  • Vedoucí: doc. Mgr. Aleš Bergman, Ph.D.
  • Oponent: prof. PhDr. Miroslav Plešák

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Divadelní fakulta
https://is.jamu.cz/th/eddvb/

Janáčkova akademie múzických umění v Brně

Divadelní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Dramatická umění / Činoherní herectví