Bc. Jana Maixnerová

Bakalářská práce

Postoj rodičů sluchově postižených dětí k jejich vzdělávání

Parents attitude towards education of auditory disabled children
Anotace:
Bakalářská práce „Postoj rodičů sluchově postižených dětí k jejich vzdělávání“ pojednává o možnostech vzdělávání, volbě vhodné komunikace rodičů sluchově postižených dětí v naší současné společnosti. V teoretické části zachycuje problematiku sluchového postižení. Popisuje diagnostikování sluchové vady, její klasifikaci a kompenzační pomůcky. Dále se práce zabývá strukturou jazykových prostředků a komunikačních …více
Abstract:
This dissertation „Parents attitude towards education of auditory disabled children“ deals with educational possibilities, choice of right communication between parents and their auditory disabled children in our contemporary society. The theoretical part records issue of auditory disablement. It describes diagnosing auditory defect, its classification and compensation devices. Furthermore it deals …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 12. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 1. 2013
  • Vedoucí: doc. PhDr. Mgr. Tomáš Čech, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Barbara Strobachová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta