David Řehulka

Bakalářská práce

Proces vyjednávání odchodu Velké Británie z EU

The Process of Negotiating Great Britain's Exit from EU
Anotace:
Vyjednávání je důležitým fenoménem mezinárodních vztahů, který může ovlivnit značnou část světové populace, proto je velice důležité se na něj připravit a zvolit vhodné cíle a strategie. Vyjednávání odchodu Velké Británie z EU přináší pro vyjednávací strany zcela novou výzvu, na kterou se musí pečlivě připravit. Hlavním cílem této bakalářské práce je pomocí analýzy první fáze vyjednávacího procesu …více
Abstract:
Negotiation is an important phenomenon of international relations which might have an impact on a big part of the world population. Therefore, it is essential to be ready for it and choose the appropriate goals and strategies. The process of Britain leaving the EU brings a brand-new challenge for both negotiating parties. For this event they must be carefully prepared. The main goal is to analyse the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2018
  • Vedoucí: Jan Martin Rolenc
  • Oponent: Zbyněk Dubský

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/72759