David Řehulka

Bachelor's thesis

Proces vyjednávání odchodu Velké Británie z EU

The Process of Negotiating Great Britain's Exit from EU
Abstract:
Vyjednávání je důležitým fenoménem mezinárodních vztahů, který může ovlivnit značnou část světové populace, proto je velice důležité se na něj připravit a zvolit vhodné cíle a strategie. Vyjednávání odchodu Velké Británie z EU přináší pro vyjednávací strany zcela novou výzvu, na kterou se musí pečlivě připravit. Hlavním cílem této bakalářské práce je pomocí analýzy první fáze vyjednávacího procesu …more
Abstract:
Negotiation is an important phenomenon of international relations which might have an impact on a big part of the world population. Therefore, it is essential to be ready for it and choose the appropriate goals and strategies. The process of Britain leaving the EU brings a brand-new challenge for both negotiating parties. For this event they must be carefully prepared. The main goal is to analyse the …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 10. 4. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 30. 5. 2018
  • Supervisor: Jan Martin Rolenc
  • Reader: Zbyněk Dubský

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/72759