Angela Gabrhelová

Bakalářská práce

Léčebně-rehabilitační plán a postup u pacienta po amputaci na dolní končetině

Medical rehabilitation program and process in patient after lower limb amputation
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá tematikou amputací na dolní končetině z pohledu fyzioterapeuta. Obecná část práce popisuje definici, incidenci, etiologii, indikace a různé druhy amputací, dále obsahuje informace o operačním výkonu, jeho komplikacích a protetickém vybavení. Speciální část se věnuje obecně rehabilitaci po amputaci na dolní končetině. Praktická část popisuje léčebně-rehabilitační proces …více
Abstract:
This bachelor's thesis discusses the topic of lower limb amputations from the physiotherapist's point of view. The general section of the thesis describes definition, incidence, etiology, indications and different types of amputations, it also includes information about surgical procedure, its complications and the prosthetics equipment. The special section deals with rehabilitation after lower limb …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Ľubica Olšáková
  • Oponent: MUDr. Vítězslav Ruber, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Fyzioterapie