Bc. Jiřina Sojková

Master's thesis

Biopaliva jako jeden z nástrojů energetické politiky EU

Biofuels as an instrument of energy policy in the EU
Anotácia:
Evropská unie zvyšuje pomocí legislativy produkci biopaliv. Cílem diplomové práce je analyzovat dopady nárůstu produkce biopaliv na životní prostředí, na oblast hospodářskou a sociální, v návaznosti na původní očekávání Evropské unie. Dílčí částí práce je zhodnotit, zda EU bere při tvorbě nové legislativy ohled na poznatky o vlivu biopaliv na tyto tři oblasti.
Abstract:
The European Union increases by means of its legislation biofuels production. The aim of the submitted theses is to analyze the consequences of this increase as far as environment, economic and social field is concerned, while taking into acount the former expectations of the EU. The partial aim is to review, wheather the EU consideres all the consequences known by the time of creating new legislation …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 12. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 1. 2011
  • Vedúci: doc. PhDr. Břetislav Dančák, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Petra Kuchyňková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií