Sára Filípková

Bakalářská práce

Hospodářské vztahy mezi Austrálií a Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska se zaměřením na směnu zboží

Economic relations between Australia and United Kingdom with a focus on commodity exchanges
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá vývojem hospodářských vztahů mezi Austrálií a Spojeným královstvím. Hlavním cílem práce je analýza vývoje hospodářských vztahů od období kolonizace australského kontinentu až po současnost zejména z pohledu Austrálie. Dalším cílem je poskytnutí přehledu o obchodu se zbožím mezi zeměmi. Práce začíná historickou částí, která popisuje založení první australské osady a život …více
Abstract:
This bachelor thesis describes the development of economic relations between Australia and the United Kingdom. The main objective is to analyze the development of economic relations from the period of colonization of the Australian continent to the present, especially from the point of view of Australia, with the aim of providing an overview of trade in goods between countries. The work begins with …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 5. 2018
  • Vedoucí: Vít Hinčica
  • Oponent: Ilya Bolotov

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/73179