Ing. Gabriela Flešárová

Bakalářská práce

Organizace cestovního ruchu na Slovensku - východní Slovensko

The organization of tourism in Slovakia – the case study of Eastern Slovakia
Abstract:
The aim of the bachelor thesis The organization of the tourism in Slovakia – the case study of the Eastern Slovakia, is to assume function, financing, activity and co-operation in the regional and local destination management organizations (DMO), located in the Eastern part of Slovakia. All of the DMO were established after the Act no. 91/2010 Coll on support of tourism was passed, which modifies the …více
Abstract:
Zámerom bakalárskej práce Organizace cestovního ruchu na Slovensku – východní Slovensko, je zhodnotiť fungovanie, financovanie a činnosť krajských a oblastných organizáciách cestovného ruchu na východe Slovenska. Všetky organizácie boli založené po prijatí zákona č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu, ktorý upravuje štruktúru a pôsobenie organizácií. Prvá časť práce sa venuje teoretickým východiskám …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2014
  • Vedoucí: Ing. Bc. Andrea Holešinská, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Martin Šauer, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta