Ing. PhDr. Zdeněk Hejna

Diplomová práce

Současný stav a vývoj trhu práce v česko-saských regionech Chomutov a Annaberg - Buchholz v období 2008 - 2011, formy přeshraniční spolupráce

The current situation and development of the Labour market in the Czech - Saxony regions of Chomutov and Annaberg-Buchholz during the interval 2008 - 2011, and the forms of cross-border co-operation
Anotace:
Zvolené téma diplomové práce nebylo autorem vybráno čirou náhodou. Na základě dlouholetých zkušeností a poznatků z oblasti realizace státní politiky zaměstnanosti se doslova nabízela možnost spojit teorii s praxí a prostřednictvím závěrečné práce vytvořit základní dokument pro rozvíjející se přeshraniční spolupráci mezi státními institucemi regionů Annaberg-Buchholz a Chomutov v analytické a prognostické …více
Abstract:
Das Thema der Diplomarbeit wurde vom Autor nicht zufällig gewählt. Auf der Grundlage langjähriger Erfahrungen und Erkenntnisse im Bereich der Realisierung der staatlichen Beschäftigungspolitik bot sich förmlich die Möglichkeit an, die Theorie mit der Praxis zu verbinden und mit Hilfe der Abschlußarbeit ein Grundlagendokument für die aufblühende grenzüberschreitende Zusammenarbeit zwischen den staatlichen …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2009
  • Vedoucí: Ing. Jan Řehák
  • Oponent: PaedDr. Václav Netolický

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní