Bc. Anna Istomina

Diplomová práce

Impact of the Global Financial Crisis on the BRIC Economies

Impact of the Global Financial Crisis on the BRIC Economies
Anotace:
Diplomová práce zkoumá dopad globální finanční krize na hospodářství v zemích BRIC. Skládá se ze dvou kapitol. První kapitola shrnuje příčiny a vývoj krize ve vyspělých ekonomikách, stejně jako určuje hlavní cesty šíření krize do rozvojových zemí. Druhá kapitola se zabývá přímo předmětem studia a je rozdělena do pěti částí. První čtyři podkapitoly popisují, jak krize ovlivnila každou ze zemí BRIC prostřednictvím …více
Abstract:
This thesis examines impact of the recent financial crisis on the BRIC economies. It consists of two chapters. The first chapter shortly recapitulates causes and development of the crisis in the advanced economies as well as determines major channels of the contagion spread to developing countries. The second chapter deals directly with the subject under the study and is divided into five parts. First …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2015
  • Vedoucí: Ing. Tomáš Paleta, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Jitka Doležalová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta