Theses 

Zlepšení procesu nákupu a výdeje pracovních oděvů a ochranných pracovních pomůcek – Štefan Hájek

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a řízení průmyslových systémů / Ekonomika a management v průmyslu

Štefan Hájek

Diplomová práce

Zlepšení procesu nákupu a výdeje pracovních oděvů a ochranných pracovních pomůcek

Improvement of Purchasing and Distribution of Working Clothes and Personal Protective Equipment

Anotace: Tato diplomová práce pojednává o zlepšení procesu nákupu a výdeje ochranných pracovních oděvů a ochranných pracovních pomůcek. Předmětem teoretické části je vysvětlení základních pojmů, jako je Bezpečnost a ochrana při práci, osobní ochranné pracovní pomůcky, outsourcing, náklady, nákupní proces a skladování. Předmětem praktické části je analýza současného stavu pořizování pracovních oděvů a ochranných pracovních pomůcek, analýza možnosti pronájmu pracovních oděvů analýza pořízení výdejních automatů a provedení ekonomického zhodnocení a návrh na zlepšení procesu.

Abstract: This thesis is about improvement a process of purchasing and dispensing protective work clothing and protective work aids. The matter of theoretical part is an explanation of basic terms such as Safety and protection at work, personal protective work aids, outsourcing, costs, process of purchasing and storage. The matter of practical part is execution analysis of current state of purchasing and dispensing protective work clothing and protective work aids. Analysis of posibility to rent work clothing also analysis of purchasing dispensing machines. Economic evaluation and suggestion of improvvement a process.

Klíčová slova: Pracovní oděv, outsourcing, ochranné pracovní pomůcky, výdejní automat.

Keywords: Work clothing, outsourcing, protective work aids, dispensing machines.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2016
  • Vedoucí: Petr Besta
  • Oponent: Daniel Hadač

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 4. 2019 04:39, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz