Bc. Pavel Rosek

Bakalářská práce

Standardní nástroje měření volební síly a jejich praktická aplikace u zastupitelstva města Zábřeh

Standard tools for analyzing voting power and its practical application in the city council of Zabreh
Anotace:
Cílem bakalářské práce je seznámit se standardními nástroji měření hlasovací síly a jejich použití v praxi. V první části vymezuje nástroje analýzy hlasovací síly (vychází z teorie veřejné volby). Ty jsou v druhé a třetí části aplikovány na vybraná hlasování zastupitelstva města Zábřeh.
Abstract:
The aim of the bachelor thesis is to introduce standard measurements of voting power tools and their practical use. The first part is defining analyzing tools for voting powers (based on theTheory of Public Choice), which are in the second and the third part applied in the chosen votes of the Zabreh city council.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 7. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 6. 2012
  • Vedoucí: doc. Mgr. Jiří Špalek, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Lenka Kopečková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Veřejná ekonomika a správa