Pavlína MRÁZOVÁ

Bakalářská práce

Ekonomické nástroje ochrany životního prostředí

Economic instruments of environmental protection
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá ekonomickými nástroji v ochraně životního prostředí. Je důležité starat se o životní prostředí, které ve většině případů znečišťuje sám člověk, ať už kvůli sobě samým nebo kvůli budoucím generacím. Tyto nástroje jsou navrženy tak, aby tomuto chování předcházely, popř. jej postihovaly. V první části práce jsou definovány základní pojmy a termíny k tématu. Analýzou byl …více
Abstract:
This bachelor thesis is dedicated to economic instruments used for support of the protection of the environment. It is highly important to care for the environment that is mostly damaged by present and future human generations' interference. The above-mentioned economical instruments are exclusively designed to prevent or mitigate such harmful behavior. The first part of this thesis defines major terms …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2021
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Marie Černá, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MRÁZOVÁ, Pavlína. Ekonomické nástroje ochrany životního prostředí. Plzeň, 2021. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta ekonomická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/