Kristýna JANČOVÁ

Bakalářská práce

Ošetřovatelský proces u klienta s pleurálním syndromem

Nursing process for a client with pleural syndrome
Anotace:
V této bakalářské práci je popisován ošetřovatelský proces u klienta s pleurálním syndromem. Je zaměřená na ošetřovatelskou péči o klienty na JIP kliniky TRN, kteří mají zavedenou hrudní drenáţ. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část je rozvrţena do 8 hlavních kapitol, ve kterých je popsána anatomie a fyziologie plic. Dále se věnuji pleurálnímu syndromu, jeho symptomům …více
Abstract:
This bachelor thesis describes nursing process of a client with pleural syndrome. It focuses on the nursing care of clients at the ICU Lung Clinic who have a thoracic drainage established. The work is divided into theoretical and practical part. The theoretical part is composed of eight main chapters that generally describe lungs anatomy and physiology. Further, the pleural syndrome, its symptoms, …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 3. 2013
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Václava Zvardoňová Maříková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

JANČOVÁ, Kristýna. Ošetřovatelský proces u klienta s pleurálním syndromem. Plzeň, 2013. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta zdravotnických studií

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta zdravotnických studií

Bakalářský studijní program / obor:
Ošetřovatelství / Všeobecná sestra

Práce na příbuzné téma