Bc. Pavel Kohl

Diplomová práce

Studium RNA-interakčního místa pomocí výpočetních metod a nukleární magnetické rezonance

Computational and NMR study of RNA-intercting site
Anotace:
Tato diplomová práce studuje možnosti dokovacích nástrojů a molekulové dynamiky při studiu interakčního místa PAZ domény Argonaute proteinu v RNA interferenci. Pomocí výpočetních programů, které jsou voleny s ohledem na rozdílné přístupy hodnocení a molekulového dokování, se zaměřuje na vybrání vhodných ligandů z mnoha databázových struktur. U nalezených kandidátů byl vyhodnocen společný farmakofor …více
Abstract:
This thesis studies the possibility of docking and molecular dynamics tools in the study of the interaction space PAZ domain in RNA interference. Using the computing applications, which are chosen with regard to different methods of classification and molecular docking, the thesis is focusing on choosing proper ligands from many database structures. A common pharmacophor was analysed among found candidates …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Karel Kubíček, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta